Specialisaties
15765
page-template-default,page,page-id-15765,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Specialisaties

Kinderfysiotherapie is een specialisme. Binnen de praktijk blijven we ons verder ontwikkelen, door scholing en nauwe samenwerkingsverbanden.

Kinderteam Dolium

De praktijk voor kinderfysiotherapie maakt deel uit van het Kinderteam Dolium. Dit is een samenwerkingsverband tussen meerdere praktijken in het gezondheidscentrum te Eersel, met als doel om de zorg voor kinderen en jeugdigen te optimaliseren. Met regelmaat is er een afstemmingsoverleg, waarbij ook externe betrokkenen aanwezig kunnen zijn. Met het kinderteam kunnen we op deze manier kwalitatief goede, multidisciplinaire zorg bieden, met een laagdrempelig en kortdurend karakter.

 

Screening kinderteam
Wanneer er zorgen zijn op meerdere ontwikkelingsgebieden is er een mogelijkheid om een multidisciplinaire screening aan te vragen. Op één ochtend worden het kind en ouders gezien door meerdere disciplines. Na een afstemmingsoverleg krijgen de ouders een terugkoppeling van de screening met een advies. Deze screenings-ochtend kan alleen na verwijzing van een arts aangevraagd worden.

Voor meer informatie:

https://www.dolium.nl/kinderteam/

ToP-programma

Het ToP-programma wordt aangeboden aan alle baby’s, die geboren zijn vóór 32 weken zwangersschapsduur en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1500 gram.

Gewoonlijk geeft de arts, verpleegkundige of kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis voorlichting aan de ouders over het ToP-progamma, voordat zij met hun kind naar huis gaan.

Het ToP-programma vindt aan huis plaats en wordt uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut, die een speciale opleiding heeft gevolgd in de ontwikkeling en ondersteuning van vroeggeboren kinderen en hun ouders. Binnen de praktijk is Johan hiervoor opgeleid. Het programma wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

 

Gedurende 1 jaar na thuiskomst wordt de ontwikkeling van de baby gevolgd en ouders ondersteund.

Na ieder huisbezoek ontvangen de ouders een verslag, met adviezen en tips. Daarnaast is er ook met regelmaat contact met het nazorgbureau. Het nazorgbureau is een samenwerkingsverband tussen het MMC (kinderarts, kinderfysiotherapeut en logopediste)en Zuidzorg (jeugdarts en jeugdverpleegkundige), die de ontwikkeling van de te vroeggeboren baby’s opvolgen. Zo wordt de ontwikkeling van vroeggeboren baby’s in de Kempen goed in de gaten gehouden.

Voor meer informatie:

https://top-eop.nl/2/top_programma

Kinderfystiotherapie - JvdA - patroon

Sensorische informatieverwerking

Eenvoudig gezegd is sensorische informatieverwerking het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren.

 

Er zijn er de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan.

 

Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.

 

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

 

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

 

Binnen de praktijk onderzoeken en begeleiden we kinderen met informatieverwerkingsproblemen. Hierbij werken we ook nauw samen met de praktijk voor kinderergotherapie Marly Vosters.

Kinderen met een beperking

Bij het werken met kinderen met een beperking, zijn we op zoek naar de mogelijkheden om de (motorische) ontwikkeling te stimuleren. Het op een goede manier aansluiten bij het (motorisch) niveau is bij alle kinderen, maar zeker bij deze doelgroep, erg belangrijk. Ook het meenemen van ouders en andere betrokkene binnen de behandeling is daarbij van groot belang.

 

De huidige werknemers van de praktijk zijn werkzaam of hebben stagegelopen binnen de kinderrevalidatie en hebben zo ervaring met het werken met kinderen met een beperking. Hierdoor zijn ook de lijnen met het revalidatiecentra Blixembosch en Leijpark kort.

 

Behandeling van kinderen met een (meervoudige) beperking vindt thuis plaats, tot het moment dat ze toe zijn aan kleutervaardigheden. Voor hen is het belangrijk dat nieuwe vaardigheden functioneel zijn en dagelijks terugkomen. Bij behandeling in de thuissituatie is het mogelijk om heel gericht te kijken naar waar uw kind aan toe is en hoe dit thuis functioneel kan worden geoefend.

 

Daarnaast werken we samen met de school voor speciaal onderwijs “De Groote Aard”  in Eersel. Met toestemming van ouders en school kunnen leerlingen op school behandeld worden door een kinderfysiotherapeut.

Kinderfystiotherapie - JvdA -

ALK-team

 Aanhoudende lichamelijke klachten zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij geen medische oorzaak is gevonden. Het ALK-team Dolium is een samenwerkingsverband tussen Affect (psychologie voor kinderen en jeugd), Marly Vosters (kinderergotherapie), Annemiek Becks (kinderrevalidatiearts), CJG de Kempen en de praktijk voor kinderfysiotherapie Johan van der Aalst.

 

Jongeren tot 18 jaar met aanhoudende lichamelijke klachten en hun ouders worden door het multidisciplinaire team geholpen om de klachten te verminderen en er mee om te leren gaan.  U heeft hiervoor altijd een verwijzing nodig van een arts.  

Voor meer informatie: info@kinderfysiotherapiejvanderaalst.nl