Werkwijze
15645
page-template-default,page,page-id-15645,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Werkwijze

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk en wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. U heeft dus geen verwijzing van een arts nodig. Wanneer langdurige begeleiding van een kinderfysiotherapeut gewenst is, moet er wel een verwijzing geregeld worden. Zo kan er een chronische machtiging aangevraagd worden.

 

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via het contactformulier of telefonisch 0497-535175. Tijdens de behandelingen kunnen we de telefoon niet opnemen. U kunt dan een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. We proberen zo snel mogelijk na de aanmelding contact met u op te nemen.

Na de telefonische intake, wordt er een afspraak gemaakt voor een observatie en onderzoek.

Kinderen tot 2 jaar

Jonge kinderen worden doorgaans thuis behandeld. Een vertrouwde omgeving is het voor uw kind vaak rustiger en bovendien krijgt u als ouder gerichte adviezen, die u thuis kunt toepassen. Afhankelijk van het motorisch niveau zoeken we naar de juiste ingang bij uw kind. Met eigen spelmateriaal proberen we uw kind te motiveren tot bewegen en te spelen. Zo nodig worden ook andere betrokkenen, zoals grootouders en begeleidsters van het kinderdagverblijf, geïnstrueerd.

Met uw toestemming contact gelegd met andere zorgverleners. Voor behandeling aan huis is een verwijzing van een arts nodig.

Prematuur geboren kinderen

Het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen) ondersteunt ouders en hun vroeg geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Het doel van ToP is ouders het plezier en zelfvertrouwen te geven bij het begeleiden van de vroege ontwikkeling van hun baby. Het 1e jaar na thuiskomst worden er 12 huisbezoeken gepland.

Voor meer informatie kunt u kijken bij specialisaties.

Schoolgaande Kinderen

Onderzoek
Een eerste behandeling start altijd met een kort vraaggesprek . Om een goed beeld te kunnen vormen van het kind en erachter te komen waar het precies moeite mee heeft, wordt uw kind actief betrokken bij dit gesprek. Samen inventariseren we welke hulpvragen u en uw kind hebben.

Hierop volgt een observatie, waarbij met name aandacht is voor houding en bewegingen. Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd krijgt uw kind doelgerichte opdrachten. Tijdens de observatie wordt gekeken of uw kind de opdrachten kan uitvoeren en op welke manier hij dat doet (de kwaliteit van het bewegen). Meestal wordt na de observatie direct een behandelplan opgesteld. Naar wens is het tevens mogelijk met behulp van motorische testen aanvullend onderzoek te doen.

Behandeling

Het behandelplan bespreken we samen met u en uw kind. In de praktijk zijn uiteenlopende materialen aanwezig, zodat er veel variatie binnen de therapie mogelijk is en de moeilijkheidsgraad continu kan worden aangepast. De oefeningen worden spelenderwijs uitgevoerd en kunnen thuis en eventueel op school verder worden getraind. We gaan doelgericht te werk om ervoor te zorgen dat uw kind niet alleen in de oefenzaal beter functioneert, maar juist ook thuis, op school en bij de sportvereniging.
We proberen het kind en de ouders tijdens de behandelingen meer inzicht te geven in waarom sommige activiteiten moeilijk zijn én hoe ze dit zelf kunnen beïnvloeden en verbeteren. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, zodat uw kind het weer leuk vindt om te bewegen en mogelijk nieuwe uitdagingen aan wil gaan.

Wanneer u toestemming geeft, kunnen we desgewenst contact opnemen met andere betrokken zorgverleners, zoals de huisarts, kinderarts, behandelaars binnen het kinderteam dolium of overige zorgverleners. Zo kunnen we hen op de hoogte stellen van onderzoeks- en behandelresultaten en komen tot onderlinge afstemming van de behandeling.

De leerkracht van uw kind mag tijdens de therapie aanwezig zijn. Door direct contact en informatie-uitwisseling kan de behandeling nog beter aansluiten op de hulpvraag van uw kind. Bovendien is het mogelijk op school de behandeling in het dagelijks functioneren te integreren. Soms wordt er ook een bezoek aan school gebracht.

Kinderfystiotherapie - JvdA

Kinderen met een beperking

Behandeling van kinderen met een (meervoudige) beperking vindt aanvankelijk thuis plaats. Zo kunnen we gebruik maken van materialen in en om het huis en functioneel oefenen. Wanneer de kinderen meer toe zijn aan klimmen, klauteren en andere kleutervaardigheden, komen ze naar de praktijk, zodat we gebruik kunnen maken van de materialen in de oefenzaal.

 

Leerlingen van Groote Aard
Vanaf 2015 is de praktijk ook gevestigd in een ruimte op de school voor speciaal onderwijs “Groote Aard”. Leerlingen van de school kunnen met toestemming van de ouders én met een verwijzing van een arts, tijdens de schooluren behandeld worden.

Bekijk hier de website van de grooteaard: grooteaard.nl